Đà Nẵng sẽ có Cảng nghề cá quốc tế quy mô gần 20ha

VietTimes -- Ngày 4/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Dự án Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn TP Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch Dự án Cảng cá Đà Nẵng thành khu đô thị kết hợp cảng nghề cá quốc tế
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch Dự án Cảng cá Đà Nẵng thành khu đô thị kết hợp cảng nghề cá quốc tế

Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch là 197.230m2, bao gồm 4 phân khu chức năng tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Cụ thể, khu đất số 1 có diện tích 20.777m2, sẽ được dùng để nâng cấp xây dựng các cầu cảng hiện trạng thành cầu cảng chuyên dùng và cầu cảng tổng hợp, có phía Bắc giáp Âu thuyền Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp Âu thuyền Thọ Quang và phía Đông giáp Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang.

Phân Khu số 2 có diện tích 2.549m2, sẽ dùng để xây dựng cải tạo lại chợ cá cũ, có phía Bắc giáp Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp Cảng cá, và phía Đông giáp đường Vân Đồn.

Phân Khu đất số 3 có diện tích 173.904m2, dự kiến xây dựng phát triển thành khu đô thị kết hợp cảng quốc tế, có phía Nam giáp đường Lê Đức Thọ; các phía Đông, Tây, Bắc đều giáp biển.

Khu đất số 4 có diện tích 3.825m2, dự kiến để xử lý hạ tầng kỹ thuật tuyến cống đối lưu hiện trạng, có vị trí tại Khu vực ngã giao đường Lê Đức Thọ và đường Hồ Hán Thương, đoạn dẫn lên cầu Mân Quang.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập phương án kiến trúc các hạng mục công trình, gửi Sở Xây dựng trình UBND TP thống nhất trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Giao cho UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định.

Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt, hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.