Đà Nẵng: Quận ủy Hải Châu thi hành kỷ luật 24 đảng viên vi phạm

VietTimes -- Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên (có 7 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 17, cảnh cáo 4, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp.
Cấp ủy và UBKT các cấp quận Hải Châu đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng.
Cấp ủy và UBKT các cấp quận Hải Châu đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã kiểm tra 203 tổ chức đảng, 4.668 đảng viên (có 132 cấp ủy viên); giám sát 120 tổ chức đảng, 7 đảng viên về việc chấp hành quy chế làm việc, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm...

UBKT các cấp kiểm tra 1 đảng viên là cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 196 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 34 tổ chức đảng, 272 đảng viên (có 37 cấp ủy viên); kiểm tra 262 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.