Đà Nẵng: Năm 2020 sẽ thu hồi 437,203ha diện tích đất của 79 công trình, dự án

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa thông qua danh mục 79 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2020 với diện tích đất cần thu hồi là 437,203ha và danh mục 13 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 để trình HĐND trong kỳ họp cuối năm 2019.
Một góc TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Một góc TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Đây là các công trình dự án đã được phê duyệt quy hoạch và đã được ghi vốn thực hiện, các dự án hiện đang trình phê duyệt quy hoạch nhưng đã được HĐND TP thống nhất triển khai để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đất tái định cư phục vụ giải tỏa.

Ngoài ra, đối với việc thực hiện dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2013-2019, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, tính đến cuối năm 2019 tổng số thửa đất đưa vào cơ sở dữ liệu đạt được là: 475.480 thửa/ 352.830 thửa dự kiến, đạt 134,7%.  

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhu cầu tiếp cận thông tin đất đai đến với cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân, dự kiến tháng 12/2019, Sở TNMT TP Đà Nẵng sẽ đưa vào vận hành hệ thống thông tin địa chính, giá đất, quỹ đất kêu gọi đầu tư, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai… trên địa bàn Đà Nẵng.