Đà Nẵng: Miễn tiền vé xe buýt cho người diện chính sách

VietTimes -- Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho một số đối tượng chính sách trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho một số đối tượng chính sách trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho một số đối tượng chính sách trên địa bàn.

Cụ thể, miễn phí 100% tiền vé xe buýt đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; con liệt sĩ; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.
Giảm 50% tiền vé tháng khi đi xe buýt cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật dưới 81%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người cao tuổi (60 tuổi trở lên); người khuyết tật nhẹ và hộ nghèo.
Chính sách được áp dụng đối với các tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động trên địa Đà Nẵng do Sở GTVT quản lý.