Đà Nẵng lần đầu tiên ban hành đề án chặn trốn thuế

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng”, và chỉ đạo Sở Tư pháp có phương án giám sát, ngăn chặn trốn thuế trong giao dịch BĐS. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước có đề án này.
UBND TP Đà Nẵng vừa Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng”, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng có phương án giám sát, ngăn chặn trốn thuế trong giao dịch BĐS.
UBND TP Đà Nẵng vừa Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng”, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng có phương án giám sát, ngăn chặn trốn thuế trong giao dịch BĐS.

Cụ thể, đối với lĩnh vực BĐS, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng phải thường xuyên cập nhật, tham mưu điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp với giá thị trường.

Mặt khác, phải tiến hành thu thập thông tin về dự án đầu tư được cấp phép, xây dựng cơ sở hạ tầng chuyển nhượng BĐS, tiến độ triển khai dự án, tình hình kê khai, nộp thuế của các chủ đầu tư, tiến hành giám sát, kiểm tra hồ sơ khai quyết toán thuế của từ 10-15 dự án lớn được cấp phép.

Các ngành chức năng phải kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm các hình thức liên danh với chủ đầu tư để ủy quyền chuyển nhượng BĐS, người được ủy quyền làm trung gian khai giá chuyển nhượng BĐS không phù hợp với thị trường, số tiền chênh lệch do khâu trung gian thu theo thỏa thuận, không được phản ánh trên sổ sách kế toán làm sai lệch kết quả kinh doanh, gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước, chuyển nhượng dự án kèm chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển nhượng vốn dẫn đến thay đổi chủ sở hữu quyền sử dụng đất;

Bên cạnh đó, phải cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu gian lận và khai giá thấp hơn giá trị thực tế giao dịch; Tiếp tục triển khai việc kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh BĐS có thu tiền theo tiến độ.

Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các dự án của chủ đầu tư là các doanh nghiệp ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư chuyển nhượng BĐS tại Đà Nẵng; các hoạt động mua bán, chuyển nhượng và cho thuê căn hộ, khách sạn, biệt thự resort trên địa bàn Đà Nẵng.

UBND TP giao Cục Thuế Đà Nẵng theo dõi kết quả giải quyết của Bộ Tài chính, kịp thời tham mưu cho UBND TP tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sớm có ý kiến về sửa đổi giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Tư pháp tăng cường giám sát hoạt động của các Phòng công chức và nghiệp vụ công chứng trên lĩnh vực kinh doanh, mua bán BĐS trên địa bàn TP để góp phần chống thất thu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Nhất là giám sát các hành vi “ký gửi, ký chờ” của công chứng viên và các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc “ký gửi, ký chờ” khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng BĐS, liên danh với chủ đầu tư để ủy quyền chuyển nhượng BĐS, người được ủy quyền làm trung gian khai giá chuyển nhượng BĐS không phù hợp với thị trường, số tiền chênh lệch do khâu trung gian thu theo thỏa thuận, không được phản ánh trên sổ sách kế toán làm sai lệch kết quả kinh doanh…nhằm trốn thuế.