Đà Nẵng kiểm điểm, bàn giải pháp khắc phục sau kỷ luật

VietTimes -- Lần đầu tiên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì Hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng kể từ khi nhận quyết định bổ nhiệm.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa
Sáng 17/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Trương Quang Nghĩa, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, trong đó chú ý mạnh về công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng. Đây là lần đầu tiên Bí thư Thành ủy - Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì Hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng kể từ khi nhận quyết định bổ nhiệm.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá công tác quản lý, lãnh đạo và tình hình thực hiện nhiệm hiện công tác quý III/2017 và 9 tháng đầu năm 2017; Tự phê bình, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Đặc biệt, Ban thường vụ Thành ủy điểm lại những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và uy tín, hình ảnh thành phố, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương trong quý 3/2017 và 9 tháng đầu năm. Nhất là liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan. 
Sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi công bố quyết địnhBí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) tại buổi công bố quyết định

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm, động lực làm việc có biểu hiện giảm sút; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra, một số điểm nóng ô nhiễm môi trường, cơ sở kinh doanh nâng giá dịch vụ đối với du khách, vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận. 

Cũng tại Hội nghị, theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành uỷ năm 2017, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, 4 đoàn giám sát đối với các cá nhân, địa phương, đơn vị. Làm việc với Đoàn kiểm tra số 438 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy. 
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong 9 tháng 2017, các cấp uỷ đảng đã kiểm tra 488 tổ chức đảng, 1.856 đảng viên; giám sát 126 tổ chức đảng, 306 đảng viên; thi hành kỷ luật 111 đảng viên vi phạm, tăng 15,6% so cùng kỳ. Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định giám sát trong Đảng; ban hành Quy định số 03-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; làm tốt công tác xử lý khiếu nại, tố cáo.
Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 08 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 256 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 29 tổ chức đảng cấp dưới với 48 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra; thực hiện giám sát chuyên đề 130 đảng viên và 78 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên vi phạm.
Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị đã công bố kết luận thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vì vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị,… Bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị còn cách chức Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, điều hành.
Liên quan đến những vấn đề nổi cộm ở Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã công bố kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vì những sai phạm liên quan.