Đà Nẵng: Kê khai tài sản không đúng, Phó Bí thư Quận bị kỷ luật “Khiển trách“

VietTimes -- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa có Thông báo kết quả kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lần thứ 31 về việc kỷ luật Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn-Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu vì vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn-Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu vì vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Theo đó, ngày 14/01, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành họp kỳ họp thứ 31, do đồng chí Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Kiều Văn Toàn-Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu. 

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy, trong thời gian từ năm 2015-2017, ông Kiều Văn Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Kiều Văn Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông Toàn sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.