Đà Nẵng: Dừng hoạt động nhà máy thép, hủy chủ trương di dời dân

Viettimes — Chiều 2/3, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định dừng hoạt động đối với 2 Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý. Đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy này.

Nhà máy thép Dana - Ý
Nhà máy thép Dana - Ý
Chiều 2/3, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định dừng hoạt động đối với 2 Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý. Đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.
Theo đó, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực.
Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.
Nhằm thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giao Thanh tra TP thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý.
Sau sự việc, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo trong tháng 3/2018.
Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, UBND TP giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.
Như VietTimes đã đưa tin, đêm 26/2, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm và sự việc diễn ra đến khuya cùng ngày mới vãng hồi. Đến trưa 27/2, tình trạng người dân bao vây nhà máy để phản đối vẫn tiếp diễn bằng việc nhiều người dân dựng bạt trước cổng nhà máy.
Người dânNgười dân bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm

Sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại với đa số ý kiến người dân yêu cầu Nhà máy đóng cửa và không đồng ý chủ trương di dời dân.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.

Nhằm thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Thanh tra TP thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý.

Sau sự việc, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo trong tháng 3/2018.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, UBND TP giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.

Như VietTimes đã đưa tin, đêm 26/2, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm và sự việc diễn ra đến khuya cùng ngày mới vãng hồi. Đến trưa 27/2, tình trạng người dân bao vây nhà máy để phản đối vẫn tiếp diễn bằng việc nhiều người dân dựng bạt trước cổng nhà máy. Sự việc chỉ vãng hồi đến khi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng có mặt, thông tin về cuộc đối thoại với dân.

Ngay sau đó, buổi đối thoại đã được UBND TP Đà Nẵng tổ chức với đa số ý kiến người dân yêu cầu Nhà máy đóng cửa và không đồng ý di dời.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.

Nhằm thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Thanh tra TP thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý.

Sau sự việc, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo trong tháng 3/2018.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, UBND TP giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.

Như VietTimes đã đưa tin, đêm 26/2, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm và sự việc diễn ra đến khuya cùng ngày mới vãng hồi. Đến trưa 27/2, tình trạng người dân bao vây nhà máy để phản đối vẫn tiếp diễn bằng việc nhiều người dân dựng bạt trước cổng nhà máy. Sự việc chỉ vãng hồi đến khi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng có mặt, thông tin về cuộc đối thoại với dân.

Ngay sau đó, buổi đối thoại đã được UBND TP Đà Nẵng tổ chức với đa số ý kiến người dân yêu cầu Nhà máy đóng cửa và không đồng ý di dời.

đó, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.

Nhằm thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Thanh tra TP thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý.

Sau sự việc, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo trong tháng 3/2018.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, UBND TP giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.

Như VietTimes đã đưa tin, đêm 26/2, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm và sự việc diễn ra đến khuya cùng ngày mới vãng hồi. Đến trưa 27/2, tình trạng người dân bao vây nhà máy để phản đối vẫn tiếp diễn bằng việc nhiều người dân dựng bạt trước cổng nhà máy. Sự việc chỉ vãng hồi đến khi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng có mặt, thông tin về cuộc đối thoại với dân.

Ngay sau đó, buổi đối thoại đã được UBND TP Đà Nẵng tổ chức với đa số ý kiến người dân yêu cầu Nhà máy đóng cửa và không đồng ý di dời.

Chiều 2/3, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định dừng hoạt động đối với 2 Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý. Đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy. Theo đó, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy. Nhằm thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giao Thanh tra TP thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý. Sau sự việc, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo trong tháng 3/2018. Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, UBND TP giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực. Như VietTimes đã đưa tin, đêm 26/2, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến bao vây cổng Nhà máy thép Dana Ý phản đối việc sản xuất gây ô nhiễm và sự việc diễn ra đến khuya cùng ngày mới vãng hồi. Đến trưa 27/2, tình trạng người dân bao vây nhà máy để phản đối vẫn tiếp diễn bằng việc nhiều người dân dựng bạt trước cổng nhà máy. Sự việc chỉ vãng hồi đến khi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng có mặt, thông tin về cuộc đối thoại với dân. Ngay sau đó, buổi đối thoại đã được UBND TP Đà Nẵng tổ chức với đa số ý kiến người dân yêu cầu Nhà máy đóng cửa và không đồng ý di dời.