Đà Nẵng dự kiến xây ít nhất 102 dự án nhà ở thương mại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Từ nay đến 2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, với khoảng 68.699 căn hộ, tương đương hơn 9,9 triệu m2 sàn nhà ở.

Một góc đô thị ven biển Đà Nẵng
Một góc đô thị ven biển Đà Nẵng

Theo kế hoạch phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở trên địa bàn TP bình quân đạt 30m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2m2 sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15-20m2 sàn/người.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt trên 70%; trong đó, khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%. Đặc biệt, không để phát sinh nhà ở đơn sơ, nhất là khu vực đô thị.

Ngoài ra, đến năm 2025, Đà Nẵng đạt tỷ lệ diện tích sàn nhà ở riêng lẻ dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 55,5%, diện tích nhà chung cư dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 44,5%.

Đồng thời các vị trí, khu vực nhà ở phải phù hợp với danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung đô thị Hòa Vang; các quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chung xây dựng xã hoặc phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được phê duyệt; các chỉ tiêu diện tích nhà ở, phù hợp với các chỉ tiêu, định hướng phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Đối với kế hoạch phát triển từng loại nhà ở, trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án với khoảng 11.569 căn hộ với 890.142m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 7.097 căn hộ với 507.681m2 sàn nhà ở; trong đó có 148.104m2 sàn nhà ở cho thuê.

Trong quá trình thực hiện, UBND TP sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đối với nhà ở thương mại, từ nay đến 2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, với khoảng 68.699 căn hộ, tương đương hơn 9,9 triệu m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ với gần 7,2 triệu m2 sàn nhà ở.

Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn với 2,786 triệu m2 sàn; dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn với 2,532 triệu m2 sàn.

Được biết kế hoạch phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở của Đà Nẵng theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được phê duyệt.