Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giám đốc Công an

VietTimes -- Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đồng thời cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng theo mô hình mới gồm 6 đầu mối cấp quận huyện và 29 đầu mối cấp phòng.
Sáng 21/8, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc  bổ nhiệm hai lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đồng thời cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng theo mô h
Sáng 21/8, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đồng thời cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng theo mô h

Sáng 21/8, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng vào Công an TP Đà Nẵng và tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC-Cứu nạn cứu hộ. Đồng thời công bố quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng theo mô hình mới gồm 6 đầu mối cấp quận huyện và 29 đầu mối cấp phòng, giảm 6 đầu mối so với trước. 

Đặc biệt, Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đối với hai lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng là Đại tá Trần Đình Chung-Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng và Đại tá Lê Ngọc Hai-Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng. Đại tá Trần Đình Chung được phân công phụ trách lĩnh vực PCCC và Cứu hộ cứu nạn. Đại tá Lê Ngọc Hai được phân công phụ trách Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Hồ sơ và lĩnh vực quản lý hành chính. 

Với quyết định này, Công an TP Đà Nẵng hiện có 8 Phó Giám đốc chuyên trách gồm 2 Phó Giám đốc vừa bổ nhiệm và 6 Phó Giám đốc đương nhiệm gồm: Đại tá Lê Thanh Hải, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Đại tá Trần Phòng, Đại tá Trần Mưu, Đại tá Lê Quốc Dân và Đại tá Trần Đình Liên.