Đà Nẵng: Cấm tổ chức tiếp khách tại cơ quan trong dịp Tết

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ra Chỉ thị yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện không được tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan không được tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan không được tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ra Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 nhằm đảm bảo phát triển sản xuất, bình ổn thị trường và đón an toàn, tiết kiệm.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường quản lý, điều hành các lĩnh vực trên địa bàn quản lý trước, trong và sau Tết. Tổ chức các hoạt động mừng Xuân phải tiết kiệm, gắn với kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 87 năm thành lập Đảng (03/2).

Đặc biệt, không được tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tăng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp tết. 
Giao các Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế,..tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực của mình, không để xảy ra những vụ việc tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động chung của thành phố, để người dân đón Tết văn minh, an toàn và bình an.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội; xử lý kiên quyết và kịp thời đối với các hành vi vi phạm liên quan đến văn hoá phẩm độc hại và các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan; Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên cam kết không mua, bán, đốt pháo, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác...