Cuối tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn việc gia nhập Công ước 98

VietTimes – Theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 do Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình Thường vụ Quốc hội, vào chiều 29/5 tới, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO.

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Báo cáo thuyết minh và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO.

Tăng năng lực bảo vệ người lao động và công đoàn

Chiều nay (10/5), trong chương trình phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Điều ước quốc tế, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98 của ILO tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Làm rõ sự cần thiết, yêu cầu, mục đích gia nhập Công ước số 98 và các nội dung liên quan, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết, Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể là một trong tám công ước cơ bản của ILO. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế - quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc gia nhập Công ước số 98 là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết, các nội dung chính của Công ước bao gồm bảo vệ người lao động và Công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống Công đoàn của người sử dụng lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động khi bị người sử dụng lao động can thiệp, thao túng và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí. Khi Việt Nam gia nhập Công ước số 98, người lao động sẽ được hưởng lợi về tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất và hiệu quả. Người sử dụng lao động cũng được hưởng lợi do thương lượng tập thể thực chất, tăng năng suất lao động, hạn chế, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Từ đó góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung quan trọng trong đổi mới chính trị của Việt Nam

Trình bày báo cáo thuyến minh về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc gia nhập Công ước số 98 của ILO là rất cần thiết. Việc gia nhập và thực hiện Công ước 98 chính là giải pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Việc gia nhập Công ước 98 đồng thời là để thực hiện cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

“Về cơ bản, các quy định của pháp luật Việt Nam tương thích với các quy định của Công ước số 98. Tuy nhiên, để bảo đảm thực thi đầy đủ, có hiệu quả Công ước trên thực tiễn sau khi gia nhập, Việt Nam cần nội luật hóa các quy định của Công ước” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Đối ngoại về việc gia nhập Công ước số 98 nhất trí về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế “về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể” tại kỳ họp thứ 7, khai mạc vào ngày 20/5/2019 tới đây. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Quốc hội thực hiện thẩm tra dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tính tương thích, phù hợp các nội dung Công ước số 98 và đảm bảo trình Quốc hội thông qua và có hiệu lực đồng bộ với Công ước số 98.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, việc cho ý kiến về gia nhập Công ước số 98 của ILO là nội dung quan trọng trong đổi mới chính trị của Việt Nam và thể hiện sự thận trọng của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với Tờ trình của Chủ tịch nước và Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98; nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét phê chuẩn gia nhập Công ước số 98, không bảo lưu nội dung nào của Công ước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá Công ước số 98 không có quy định nào trái với Hiến pháp 2013 và các nội dung của Công ước đều phù hợp và bảo đảm khả năng nội luật hóa để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.