Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực-(P2)

Thực hành & Luyện tập là quá trình ghi nhớ, liên quan đến việc lặp đi lặp lại những kỹ năng cụ thể nào đó như các tư thế động tác của Điều lệnh đội ngũ, các động tác vận động trên chiến trường…
Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực-(P2)

Thực hành và luyện tập

Thực hành & Luyện tập nâng cao khả năng tiếp nhận kiến thức và kỹ năng thông qua quá tr.nh thực hành lặp đi lặp lại. Nó thường được áp dụng trong các bài tập nhỏ như nhớ cách phát âm hoặc từ vựng, luyện tập số học, hay có thể được sử dụng trong những bài tập phức tạp hơn, hoặc trong các trò chơi, thể thao hay môn giáo dục thể chất.

Thực hành & Luyện tập là quá trình ghi nhớ, liên quan đến việc lặp đi lặp lại những kỹ năng cụ thể nào đó như các tư thế động tác của Điều lệnh đội ngũ, các động tác vận động trên chiến trường…

 Mục đích của Thực hành & Luyện tập:  là giúp người học ghi nhớ thông tin. Nó là một dạng bài tập tự động. Trong hoạt động Thực hành & Luyện tập, các câu hỏi được đưa ra, người học trả lời và phần mềm cung cấp đáp án và phản hồi.

Thực hành & Luyện tập là một trong những hình thức ra đời sớm nhất của thiết kế hướng dẫn thúc đẩy công nghệ. Nhiều nhà giáo dục ngày nay nghĩ rằng nó mang lại ít giá trị trong lớp học. Tuy vậy, Thực hành & Luyện tập có thể là một công cụ rất hữu ích vì nó đưa ra các bài tập mang tính cá nhân hóa cao, đòi hỏi người học phải trả lời tất cả các câu hỏi. Trong bối cảnh lớp học, hoạt động Thực hành & Luyện tập cho phép nhiều người học thực hành trong một thời gian nhất định hơn là các hoạt động học tập khác.

Người học tiến hành  Thực hành & Luyện tập có thể xác lập tốc độ học tập của bản thân (nếu có phần mềm hỗ trợ chức năng này). Các câu trả lời và phản hồi nhận được đều được bảo mật.

Mục đích giáo dục

Trong giáo dục, các bài tập Thực hành & Luyện tập được sử dụng để

* Gợi nhớ và ôn lại: Thực hành & Luyện tập hỗ trợ người học gợi nhớ và ôn lại kiến thức và kỹ năng đã được học.

* Củng cố: Luyện tập là một quá trình lặp đi lặp lại, và được sử dụng như là một công cụ tăng cường. Các hoạt động Thực hành & Luyện tập hỗ trợ người học tiếp thu tài liệu học tập theo nhịp độ của từng cá nhân.

* Đánh giá nhu cầu người học và định hướng: Thực hành & Luyện tập hỗ trợ người học định hướng bản thân cho chủ đề mới khi đánh giá kiến thức và kỹ năng có được liên quan đến chủ đề đó.

* (Tự) đánh giá kết quả học tập: Dựa vào đánh giá, người học có thể đánh giá nhu cầu học tập. Thực hành & Luyện tập cho phép người học biết được sự tiến bộ về khả năng tiếp thu của mình.

2.2 Giảng dạy trong lớp học

Hoạt động Thực hành & Luyện tập có thể được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học:

* Giới thiệu bài học mới: Khi người học chưa làm quen với những khái niệm mới, các bài tập Thực hành & Luyện tập có thể định hướng cho họ vào một vấn đề cụ thể của bài học, từ đó kích thích trí tò mò, tập trung hơn của người học vào bài giảng.

* Sử dụng trong giờ học: Người học có thể củng cố kiến thức và hiểu biết sau khi hoàn thành các phần hay chương cụ thể của khóa học. Các bài tập Thực hành & Luyện tập ngắn có thể cung cấp ngay cho giáo viên phản hồi về nhịp độ của bài học.

* Ôn tập và đánh giá kết quả học tập: Thực hành & Luyện tập có thể được sử dụng để giám sát và đánh giá nhận thức của người học, như là một bài tập kiểm tra đánh giá, hoặc tự kiểm tra. Phương pháp này hỗ trợ giáo viên kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người học vào đầu giờ học và so sánh với kết quả đầu ra của họ.

Một số lưu ý

Để mang đến hiệu quả cho người học, các kỹ năng xây dựng thông qua Thực hành & Luyện tập nên trở thành một khối kiến thức cho một mục đích học tập có . nghĩa. Việc sử dụng có hiệu quả Thực hành & Luyện tập phụ thuộc vào việc xác định loại kỹ năng nào cần được xây dựng, và chiến lược nào cần được lập ra để đạt tới năng lực đó. Giáo viên nên xây dựng các câu hỏi quan trọng về nội dung bài học, thu hút sự tập trung của người học.

Kiểm tra trắc nghiệm là một công cụ nhanh chóng và dễ sử dụng để đánh giá người học có đạt được một mục tiêu cụ thể nào không. Các câu hỏi trắc nghiệm nên điều chỉnh sao cho không sáo mòn, hay nên thiết kế đa dạng để tăng cường kiểm tra các kiến thức mới đạt được.

Ví dụ môn học

Thực hành & Luyện tập có thể được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực áp dụng vào chương trình nào nếu chương trình đó mong đợi người học thông thạo kỹ năng cơ bản. Ghi nhớ các dữ liệu toán học, thực hành ngữ pháp và thực hành từ vựng ngoại ngữ là những ví dụ về việc sử dụng một cách phù hợp phần mềm này. Thực hành & Luyện tập có thể tích hợp vào chương trình học dưới hai hình thức. Thứ nhất, tập trung vào một môn học cụ thể, như môn Đọc hay Toán học. Thứ hai, để nâng cao kỹ năng trong một số lĩnh vực của chương trình học.

Một số ví dụ tạo hứng khởi cho việc sử dụng Thực hành và Luyện tập trong các môn học khác nhau

* Toán học: Thực hành bài tập phép nhân/ phép chia hoặc các phép toán đơn giản khác.

* Hóa học: Ôn tập kiến thức về nguyên tố hóa học bằng cách ghép cặp nguyên tố với công thức.

* Ngôn ngữ: Ôn tập từ vựng bằng cách ghép phần mô tả với từ vựng, thực hành phát âm.

* Văn học: Xem lại khổ thơ bằng cách thực hành bài tập điền các từ c.n thiếu trong một khổ thơ, thực hành giai điệu bằng bài tập sắp xếp.

* Địa lý: Kiểm tra kiến thức bằng cách sắp xếp các thắng cảnh với thành phố.

* Sinh học: Sắp xếp thứ tự các bước thí nghiệm, ghép các phần của cơ thể con người

* Âm nhạc: Kiểm tra kiến thức về âm nhạc nổi tiểng bằng các câu đố hay bài tập ô chữ về các nhạc sĩ và tác phẩm.

* Giáo dục quốc phòng: Thực hành và luyện tâp các kỹ năng kỹ thuật bộ binh, vũ khí trang bị.

Giá trị đem lại

Hoạt động Thực hành & Luyện tập hỗ trợ người học nắm vững tài liệu theo nhịp độ của bản thân. Hoạt động Thực hành & Luyện tập thường là một quá trình lặp lại và được sử dụng như là một công cụ củng cố. Việc sử dụng có hiệu quả Thực hành & Luyện tập phụ thuộc vào việc xác định loại kỹ năng nào cần được xây dựng, và chiến lược nào cần được lập ra để đạt tới năng lực. Nếu được tiến hành một cách hợp lý, nó sẽ đóng vai trò quan trọng đối với những hoạt động trí tuệ phức tạp và sáng tạo giống như việc luyện tập biểu diễn của nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy.

                      Thực hành & Luyện tập có giá trị thực:

Đẩy mạnh học tập

Thực hành & Luyện tập thúc đẩy những kinh nghiệm học tập trong lớp học.Với đặc điểm tương tác và cá nhân hóa của phần lớn hoạt động Thực hành & Luyện tập, máy tính có thể hỗ trợ đưa ra bài tậpthực hành theo chương trình và mở rộng

Khuyến khích và đã học.

tạo động lực cho người học

Thực hành & Luyện tập thúc đẩy những kinh nghiệm học tập trong lớp học.Với đặc điểm tương tác và cá nhân hóa của phần lớn hoạt động Thực hành & Luyện tập, máy tính có thể hỗ trợ đưa ra bài tập thực hành theo chương trình và mở rộng.

Tăng cường tương tác với nội dung

Thực hành & Luyện tập cung cấp cơ hội cho người học củng cố một cách có hệ thống những khái niệm đã học.

Tăng cường tự suy ngẫm một cách có phê phán

Bài tập thực hành & Luyện tập dựa trên tương tác hỏi đáp và đưa ra những phản hồi phù hợp cho người học để đánh giá cấp độ kiến thức và kỹ năng..

Phù hợp với khả năng và lứa tuổi

Trong gói phần mềm điển hình, người học có thể lựa chọn các cấp độ khó dễ của các câu hỏi về một nội dung cụ thể.

Thực hành & Luyện tập có thể tích hợp trong các Bài Trình chiếu trong lớp học để giáo viên đánh giá tiến độ của lớp học. Thực hành & Luyện tập có thể sử dụng trong Webquest để củng cố kiến thức và hiểu biết.

Thực hành và Luyện tập cần có những phương pháp tùy biến, năng động và sáng tạo, nhằm giảm áp lực căng thẳng của quá trình lặp đi lặp lại một loạt các hoạt động, nhưng phải tạo một kỹ năng cụ thể dựa trên cơ sở những giải pháp năng động, sáng tạo và thi đua, cạnh tranh hợp lý.

Thực hành và Luyện tập phải nêu được tính tự hào, tính thi đua và sự cố gắng của các thành viên, trở thành một tổ, một nhóm hoặc một tổ chức có sức mạnh. Không cá nhân hóa quá trình Thực hành và Huấn luyện.

Theo GDQP