Clip: Tài xế phản ứng BOT Phước Tượng-Phú Gia thu phí bất hợp lý

VietTimes -- Trước sự bất hợp lý của BOT Phước Tượng-Phú Gia (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, T.T.Huế) đặt trạm thu phí cách hầm Phước Tượng-Phú Gia đến chục km, tài xế xe khách đã phản ứng vì sự bất hợp lý này.
BOT Phước Tượng-Phú Gia (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, T.T.Huế) đặt trạm thu phí "kiểu tận thu" khi cách hầm Phước Tượng-Phú Gia đến chục km
BOT Phước Tượng-Phú Gia (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, T.T.Huế) đặt trạm thu phí "kiểu tận thu" khi cách hầm Phước Tượng-Phú Gia đến chục km
Clip: Tài xế phản ứng BOT Phước Tượng-Phú Gia thu phí bất hợp lý, nguồn Bạn hữu đường xa