Clip: Đà Nẵng cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc COVID-19

VietTimes -- Trưa ngày 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn sau khi đã âm tính với SARS-CoV-2.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện, cách ly sau khi đã âm tính với SARS-CoV-2.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện, cách ly sau khi đã âm tính với SARS-CoV-2.
Clip Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn sau khi âm tính với SARS-CoV-2