Chuyên gia Singapore nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

VietTimes -- Hà Nội dự kiến sẽ cử từ 20 đến 25 cán bộ thuộc các sở, ngành, quận, huyện,... có trình độ, năng lực chuyên môn và sử dụng thành thạo tiếng Anh cùng Công ty McKensey tham gia công tác nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP. Hà Nội vừa ra Thông báo về những chỉ đạo liên quan việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội toàn thành phố

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội TP. Hà Nội.

Sở này cũng có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan, phối hợp với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xác định trình tự, thủ tục để thực hiện điều chỉnh quy hoạch đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với Công ty McKensey, Singapore.

Đồng thời, đề xuất địa điểm làm việc tập trung cho đội ngũ tư vấn của Công ty McKensey và những cán bộ của thành phố được cử tham gia quá trình nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch.

Các sở, ngành báo cáo những định hướng lớn của ngành, lĩnh vực được giao quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp cung cấp thông tin cho Công ty McKensey.

Hà Nội dự kiến sẽ quyết định cử từ 20 đển 25 cán bộ (có trình độ, năng lực chuyên môn và sử dụng thành thạo tiếng Anh) của các cơ quan: Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để cùng tham gia vào công tác nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch với Công ty McKensey.

Công ty McKensey Singapore cử các chuyên gia và đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm tham gia công tác nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch.

Công ty này cũng sẽ xây dựng đề cương công tác điều chỉnh quy hoạch, xác định tiến độ triển khai thực hiện các công việc, đề xuất giá dịch vụ làm cơ sở để các bên thương thảo, ký kết hợp đồng; chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp những thông tin liên quan phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện đề cương, gửi UBND thành phố Hà Nội xem xét.