“Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển mắc ca“

Bộ NNPTNT báo cáo Chính phủ về cây mắc ca. Theo đó, cây mắc ca trồng thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 1994, đến nay khảo nghiệm giống mắc ca đã được triển khai tại 16 tỉnh, với 20 mô hình khảo nghiệm, hiện có 30/35ha mắc ca ra hoa kết trái.
“Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển mắc ca“

Theo báo cáo ngày 6-4 của Bộ NNPTNT, đến nay Bộ đã công nhận được 10 giống mắc ca và đang cho triển khai thực hiện dự án “Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống mắc ca mới tại Tây Nguyên và Tây Bắc” với 40ha đang sinh trưởng tốt. Ngoài ra, Bộ NNPTNT cũng đầu tư dự án trồng thâm canh cây mắc ca tại Tây Bắc và Tây Nguyên với diện tích 478,1ha mô hình, tỉ lệ sống đạt trên 95%, sinh trưởng và phát triển tốt.

Tuy nhiên, do cây mắc ca là cây trồng mới, quá trình khảo nghiệm cho kết quả còn khác nhau, mặt khác cần xem xét kỹ các vấn đề về chế biến, thị trường. Do vậy, đến nay, Bộ NNPTNT vẫn chưa đủ căn cứ khoa học để phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca; quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, công nghệ chế biến cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Bộ NNPTNT đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương nghiên cứu và ban hành trong năm 2015. Nhằm hạn chế rủi ro cho các tổ chức, cá nhân trồng cây mắc ca, Bộ NNPTNT đã có văn bản gửi các địa phương về hướng dẫn nông dân trồng mắc ca tại những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự, không triển khai trồng trên quy mô lớn trong khu vực chưa được trồng khảo nghiệm. 

Tổng diện tích cây mắc ca cả nước đến năm 2020 khoảng 10.000ha; tăng cường quản lý chặt chẽ giống, cơ sở sản xuất giống chỉ cho phép trồng các cây mắc ca được nhân giống vô tính từ các dòng có năng suất, chất lượng đã được công nhận.

Theo Lao động