Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số nhà máy nhiệt điện

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải và dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải- (Ảnh minh họa).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, Duyên Hải III mở rộng, Duyên Hải II, Long Phú I, Sông Hậu I, Vĩnh Tân I, Vĩnh Tân IV tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng để đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ, hạn chế việc sử dụng nhiên liệu dầu cho sản xuất điện trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh rà soát lại kế hoạch đầu tư trung hạn, trong đó xác định theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương (giao thông, công nghiệp v.v..), trước hết là công nghiệp điện lực vì đây là cơ hội tạo nguồn thu và việc làm cho tỉnh, đồng thời là trách nhiệm của tỉnh trong khu vực.

Ngoài ra, để bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, xem xét kiến nghị của EVN về việc bổ sung dự án Đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2016.

Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra định kỳ, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện các bước của các dự án nguồn điện khu vực miền Nam, bảo đảm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ dự kiến trong Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh đã được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý đối với các dự án chậm tiến độ gây ảnh hưởng lớn đến cung cấp điện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc bổ sung giao EVN làm chủ đầu tư một số dự án nguồn điện thuộc danh mục các dự án nguồn điện đầu tư xây dựng mới đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. 

Về dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương chỉ đạo Vinacomin tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án, trong đó cần có trao đổi, làm rõ và thống nhất với tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn tồn tại hiện nay trên cơ sở luận chứng khoa học và có tính thuyết phục cao nhất; phương án đầu tư xây dựng phải bảo đảm an toàn, có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

Để bảo đảm tính khách quan và thuyết phục, Vinacomin lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, thiết kế cảng biển tham gia phản biện, thẩm tra, đóng góp ý kiến cho Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thủy điện gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, bổ sung sửa đổi phù hợp các cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là đối với điện mặt trời và điện gió nhằm từng bước thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh việc nghiên cứu về phương án khai thác nguồn điện trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông.