Chỉ khởi công nhiệt điện than khi có phương án xử lý tro xỉ

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 17.8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo về các giải pháp xử lý, sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện.
Chỉ khởi công nhiệt điện than khi có phương án xử lý tro xỉ

Theo yêu cầu của Phó thủ tướng, các nhà máy nhiệt điện đốt than đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chỉ được phép khởi công xây dựng khi có phương án rõ ràng về xử lý tro xỉ, hoặc có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có nhu cầu.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công thương chỉ đạo từng nhà máy nhiệt điện than hiện có và các dự án đang xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, các doanh nghiệp... xây dựng phương án xử lý, sử dụng tro xỉ tại các nhà máy điện để san lấp, làm đường giao thông nông thôn, vật liệu xây dựng... phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trong đó tập trung chỉ đạo các dự án nhà máy nhiệt điện đang có yêu cầu cấp thiết về vấn đề này, bao gồm: Vĩnh Tân 2, An Khánh 1, Vũng Áng 1, Sông Hậu 1 và Long Phú 1.

Theo Thanh Niên