Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII

Hôm qua 26.1, Đại hội Đảng XII đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 180 Ủy viên T.Ư chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII

Hôm nay, Ban chấp hành T.Ư XII sẽ tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư. 

Tòa soạn xin giới thiệu bạn đọc chân dung của 180 Ủy viên T.Ư chính thức của Ban chấp hành khóa XII (sắp xếp theo thứ tự A-B-C). 

Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 1
Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 2
Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 3
Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 4
 
Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 5
Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 6

Chân dung 180 Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XII ảnh 7

 
Theo Thanh niên