Cảnh báo nguy cơ thiếu dịch truyền Albumin và Globulin trong nước

VietTimes – Cục Quản lý Dược vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, cơ quan chức năng và các cơ sở nhập khẩu thuốc lên phương án đảm bảo dịch truyền trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Dịch truyền Globulin (ảnh vinmec)

Dịch truyền Globulin (ảnh vinmec)

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), gần đây, cơ quan này ghi nhận thông tin từ một số đơn vị cung ứng, sử dụng các dịch truyền Albumin và Globulin về nguy cơ hạn chế, gián đoạn nguồn cung ứng mặt hàng này. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 và chiến tranh tại châu Âu dẫn đến thiếu hụt nguồn cung huyết tương (là nguyên liệu để sản xuất Albumin, Globulin) và nhu cầu sử dụng tăng đột biến dẫn đến không đủ nguồn cung ứng.

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyền Albumin và Globulin cho nhu cầu điều trị của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng mua sắm và tổ chức các biện pháp chủ động thay thế dịch truyền Albumin, Globulin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt, nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền Albumin và Globulin phục vụ cho người dân trên địa bàn cho các trường hợp cần thiết.

Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cần có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng mua sắm và tổ chức các biện pháp chủ động thay thế dịch truyền Albumin, Globulin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt, nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền Albumin và Globulin phục vụ cho người dân trên địa bàn cho các trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thực hiện việc kiểm định các lô dịch truyền Albumin và Globulin và theo đúng thời hạn quy định, tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến việc cung ứng.

Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc thực hiện các biện pháp để tăng cường nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung tối đa đối với dịch truyền Albumin, Globulin; ưu tiên cung ứng cho các đơn vị có công văn đề nghị cung ứng và cho các đơn vị có báo cáo thiếu Albumin và Globulin;

Các đơn vị nhập khẩu thuốc cần có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ các dự trù của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lập kế hoạch và ký hợp đồng sớm với cơ sở sản xuất, cơ sở cung ứng thuốc nhằm đảm bảo các cơ sở này có thể chủ động trong việc sản xuất, cung ứng kịp thời cho thị trường Việt Nam, tránh thiếu dịch truyền Albumin và Globulin do ký hợp đồng muộn.