Cách thiết lập ứng dụng mặc định cho các loại file trên MacOS

Trên MacOS, các ứng dụng mặc định được đặt mặc định theo loại tệp. Và bạn có thể thiết lập việc này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để thực hiện việc này, đầu tiên bạn mở Finder lên, trỏ đường dẫn đến file mà bạn muốn thiết lập ứng dụng mặc định để chạy. Nhấp chuột phải > chọn Get Info.

Trong cửa sổ Get Info, bạn hãy lưu ý đến phần Open With. Ngay dưới nó là một drop-down menu cho phép bạn chọn ứng dụng mặc định mỗi khi bạn bấm đúp để mở loại file này.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Lưu ý là ngay bên dưới có nút Change All. Nếu bạn bấm vào tùy chọn này, nó sẽ thay đổi ứng dụng mặc định cho tất cả các tập tin có phần mở rộng này.

Trường hợp nếu danh sách thả xuống không liệt kê ứng dụng mà bạn muốn mở tệp, bạn có thể nhấp vào tùy chọn Others và chọn bất kỳ ứng dụng nào từ thư mục Ứng dụng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào tùy chọn App Store và nó sẽ mở Mac App Store để lựa chọn các ứng dụng phù hợp để xem tập tin bạn chọn.

Theo Trainghiemso

https://trainghiemso.vn/cach-thiet-lap-ung-dung-mac-dinh-cho-cac-loai-file-tren-macos/