Cách mạng Công nghiệp 4.0 không thể thiếu khoa học xã hội

VietTimes -- Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) vừa có công văn gửi Bộ Khoa học & Công nghệ để đóng góp ý kiến về xây dựng chính sách phát triển CMCN 4.0 
Khoa học xã hội không thể thiếu với CMCN 4.0 (ảnh: Phapluat360)
Khoa học xã hội không thể thiếu với CMCN 4.0 (ảnh: Phapluat360)
Nội dung của công văn này có 4 điểm chính yếu: 

1. CMCN 4.0 đang phát triển với một tốc độ rất nhanh và tác động tới mọi lĩnh vực khoa học. Vì thế công tác thông tin khoa học là rất quan trọng và không thể thiếu với các cơ quan Chính phủ cùng các đối tượng tham gia CMCN 4.0. Chính phủ cần khuyến khích tạo lập và phát triển thị trường thông tin khoa học với những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức về thông tin khoa học và khuyến khích các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin khoa học.

2. Mọi lĩnh vực có nhu cầu phát triển CMCN 4.0 đều phải sử dụng công nghệ thông tin mà trong đó có phần mềm và yếu tố sở hữu trí tuệ cần phải được làm rõ. Không chỉ có vậy, rất nhiều sáng tạo cũng rất có giá trị với CMCN 4.0 và các sáng tạo này cần phải được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

3. Trong CMCN 4.0, khoa học xã hội chắc chắn có một vai trò không thể thiếu. Sự phát triển của khoa học công nghệ chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội và bản thân khoa học xã hội cũng phải ứng dụng khoa học công nghệ trong những nghiên cứu của mình cùng việc phải nghiên cứu về những thực tiễn liên quan đến khoa học công nghệ.

4. Riêng với giáo dục, CMCN 4.0 sẽ góp phần thay đổi rất lớn, đặc biệt là với giáo dục đại học. Do đó, bên cạnh việc giáo dục trong nhà trường, việc giáo dục ngoài nhà trường trong môi trường thực tiễn là hết sức quan trọng và phải là không thể thiếu được với giáo dục đại học vì về bản chất, giáo dục đại học được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu của CMCN nói chung mà đặc biệt là với CMCN 4.0.

PGS TS Lê Phước Minh - Phó Chủ tịch Phụ trách VAYSE cho biết, xét về mục đích thì mọi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đều phải nhắm đến đối tượng phục vụ là con người. Chính vì điều đó, khoa học xã hội là vấn đề không thể thiếu với CMCN 4.0 tại Việt Nam. Để làm rõ vấn đề, VAYSE sẽ cùng một số đối tác xúc tiến tổ chức hội thảo trong quý I/2018 và rất tin tưởng, sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp quý giá cho những luận điểm của mình.