Cách chức nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng

VietTimes --  Ông Phạm Văn Vọng đã chính thức bị Ban Bí thư kỷ luật  bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hình thức kỷ luật này được quyết định tại cuộc họp sáng 17/12 của Ban Bí thư, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phạm Văn Vọng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc
Ông Phạm Văn Vọng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc

Cụ thể, tại cuộc họp, qua xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương về thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phạm Văn Vọng - bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Bí thư nhận thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phạm Văn Vọng có các vi phạm sau:

Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy trong việc tham mưu để Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, trong đó có quy định ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết một số nội dung về kinh tế - xã hội vượt thẩm quyền; làm hạn chế vai trò và trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức - cán bộ, đã quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhiều cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có biểu hiện cục bộ, ưu ái, không bình thường.

Quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý có nhiều trường hợp không đúng quy định; không xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cơ quan, tổ chức có số lượng phòng, số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm, vi phạm quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đối với nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất vượt thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch, không đúng quy định pháp luật; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó là buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để UBND tỉnh vi phạm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số dự án, công trình trọng điểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với cá nhân ông Phạm Văn Vọng, Ban Bí thư nhận định với cương vị người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cụ thể là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc quyết định bổ nhiệm một số cán bộ không bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn.

Ông Phạm Văn Vọng cũng chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án có sử dụng đất không đúng quy định; thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm và trong quản lý, sử dụng đất.

Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và cá nhân ông Phạm Văn Vọng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Do đó, Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.