Infographic Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VietTimes -- Chính phủ mới (9-4-2016) do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu có độ tuổi (56,2 tuổi), cao hơn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu (56 tuổi).
CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 1
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 2
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 3
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 4

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 5
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 6
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 7
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 8
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 9
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 10
Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ảnh 11