Infographic Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VietTimes -- Chính phủ mới (9-4-2016) do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu có độ tuổi (56,2 tuổi), cao hơn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu (56 tuổi).
CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

THÔNG TIN CHI TIẾT