Bưu điện Hoa Kỳ báo cáo lỗ ròng 3,9 tỷ USD

Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã báo cáo lỗ ròng trong năm tài chính 2018 là 3,9 tỷ USD, mức lỗ ròng tăng 1,2 tỷ USD so với năm 2017. Mức lỗ trong khả năng kiểm soát năm nay là 2,0 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD.
Trụ sở chính của Bưu điện Hoa Kỳ
Trụ sở chính của Bưu điện Hoa Kỳ

Bưu chính Hoa Kỳ cũng đã báo cáo doanh thu hoạt động 70,6 tỷ USD cho năm tài chính 2018 (từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018), tăng 1,0 tỷ USD so với năm trước. Doanh thu cao hơn chủ yếu là nhờ tăng trưởng liên tục trong kinh doanh Shipping and Packages business, với mức tăng doanh thu 2,0 tỷ USD, tương đương 10,1%, bù đắp doanh thu giảm trong First Class và Marketing Mail do giảm khối lượng trong phân khúc kinh doanh.

Năm 2018, khối lượng thư hạng nhất giảm khoảng 2,1 tỷ sản phẩm, tương đương 3,6%, trong khi khối lượng gói hàng tăng 394 triệu sản phẩm, tương đương 6,8%, tiếp tục cho thấy xu hướng giảm lượng thư tín trong nhiều năm và tăng khối lượng gói hàng. Mặc dù sự sụt giảm khối lượng thư tín đã được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng khối lượng gói hàng, nhưng tổng khối lượng trong năm vẫn giảm 3,2 tỷ sản phẩm.

“Xu hướng khối lượng thư tiếp tục giảm phần lớn do sự thay đổi giao dịch và chuyển đổi điện tử. Chúng tôi cạnh tranh để kinh doanh trong mọi dòng sản phẩm.” Tổng Giám đốc và CEO Megan J. Brennan cho biết. “Chúng tôi đang tích cực quản lý hoạt động kinh doanh của mình và tiếp tục tập trung vào việc phục vụ khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh thiếu sót do pháp luật áp đặt tiếp tục là nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn tài chính của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm các cải cách cho phép tổ chức giảm chi phí, tăng doanh thu, cạnh tranh hiệu quả hơn và hoạt động linh hoạt hơn để thích ứng với thị trường và đầu tư vào tương lai.”

Brennan nói thêm rằng để đưa ra những cải cách khẩn cấp cần thiết này sẽ tạo cơ hội để xem xét các vấn đề chính sách công rộng hơn và phát triển các giải pháp lâu dài để tiếp tục cho phép Dịch vụ Bưu điện đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng Mỹ.

Trong quý IV năm 2018, Thống đốc Bưu chính đã quyết định giảm mức nợ của tổ chức để giảm chi phí lãi suất và phản ánh tốt hơn nhu cầu vay thực tế. Các dịch vụ bưu chính sau giảm nợ của nó bằng 1,8 tỷ USD, hoàn thành năm với 13,2 tỷ USD nợ xuất sắc. Tổ chức có kế hoạch giảm mức nợ của mình thêm 2,2 tỷ USD khi khoản nợ hiện tại đáo hạn vào tháng 2 và tháng 5 năm 2019.

Chi phí hoạt động trong năm là 74,4 tỷ USD, tăng 2,2 tỷ USD, tương đương 3,1% so với năm trước. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng bồi thường và lợi ích của 896 triệu USD do tăng lương theo hợp đồng và chi phí vận chuyển tăng lên 623 triệu USD chủ yếu do khối lượng gói hàng cần vận chuyển tăng cao, tăng giá nhiên liệu và tỷ lệ hợp đồng đường cao tốc cao hơn.

Chi phí cho nhân viên bồi thường và phúc lợi y tế hưu trí tăng 801 triệu USD và 221 triệu USD tương ứng, phần lớn là do những thay đổi trong chi phí được xác định theo luật sư và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ban quản lý. Những khoản tăng này được bù đắp một phần bằng khoản giảm 260 triệu USD chi phí cho việc khấu hao các khoản trợ cấp hưu trí không có giá trị.

Tương tự như vài năm gần đây, Bưu chính không thể kiếm được 6,9 tỷ USD trong các khoản thanh toán do chính phủ liên bang hỗ trợ vào cuối năm tài chính 2018 để hỗ trợ tiền lương hưu và trợ cấp y tế cho người về hưu, mà không chứng minh khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính của mình với rủi ro cao.

"Chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn để ưu tiên duy trì tính thanh khoản đầy đủ để đảm bảo việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính của Bưu chính là cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập cho người Mỹ", Giám đốc tài chính và Phó chủ tịch điều hành Joseph Corbett cho biết. “Việc thực hiện các khoản thanh toán trước toàn bộ hoặc một phần sẽ khiến Dịch vụ bưu chính không đủ khả năng thanh khoản để đảm bảo việc tiếp tục thực hiện sứ mệnh của chúng tôi”.

Corbett nói thêm rằng việc không có khả năng thực hiện các khoản thanh toán này không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hoặc tích lũy các lợi ích này của người về hưu và nhân viên.

Theo Tạp chí Thông tin & Truyền thông

http://ictvietnam.vn/dich-vu/buu-dien-hoa-ky-bao-cao-lo-rong-3-9-ty-usd.htm