Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng

Như vậy,  lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các Phó Chủ nhiệm VPCP gồm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyên Xuân Thành và Nguyễn Duy Hưng.