Bộ GTVT thành lập ba đoàn kiểm tra cước vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải.Các đoàn kiểm tra kiểm tra cũng được giao kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không tại các hãng hàng không
Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt chẽ cước vận tải
Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt chẽ cước vận tải

Theo đó, đoàn kiểm tra số 1 do lãnh đạo Vụ Vận tải làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Bắc; giá dịch vụ vận chuyển hàng không trong cả nước.

Đoàn kiểm tra số 2 do lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Trung.

Đoàn kiểm tra số 3 do lãnh đạo Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Nam.

Trưởng đoàn kiểm tra quyết định thời gian kiểm tra tại các đơn vị, thông báo tới các đơn vị được kiểm tra, phải hoàn thành trước ngày 20-10-2015.

Theo Tuổi trẻ