Bình quân 19 triệu đồng/tháng, thu nhập của nhân viên FE Credit ở đâu so với toàn hệ thống VPBank?

VietTimes -- Tiền lương và thu nhập bình quân tháng của mỗi nhân viên FE Credit đạt lần lượt là 14 triệu đồng và 19 triệu đồng, thấp hơn mặt bằng chung của toàn hệ thống VPBank (bao gồm ngân hàng mẹ và các công ty thành viên).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đấu năm 2019, thu nhập lãi thuần của FE Credit đạt 8.508 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng 43% so với cùng kỳ, đạt mức 1.252 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân giúp lãi thuần từ hoạt động dịch vụ nửa đầu năm 2019 của FE Credit đạt tới 258,85 tỷ đồng, cao gấp 5,75 lần năm 2018.

Ở chiều hướng ngược lại, FE Credit ghi nhận lãi thuần từ hoạt động khác đạt 263,47 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 47,3 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với năm trước.

Trong nửa đầu năm 2019, chi phí cho nhân viên của FE Credit đạt 1.823 tỷ đồng, tăng 471 so với năm trước. Chi phí rủi ro tín dụng đạt 4.085 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, FE Credit báo lãi sau thuế đạt 1.704 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với năm trước.

Thu nhập bình quân nhân viên 19 triệu đồng/ tháng

Trên thuyết minh báo cáo tài chính, công ty cho biết tổng số nhân viên chính thức bình quân trong nửa đầu năm 2019 đạt 15.743 người (tính đến ngày 30/6/2019, số nhân viên chính thức là 16.125 người). Tổng quỹ lương dành cho nhân viên đạt 1.354,96 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dành hơn 401 tỷ đồng thưởng và thu nhập khác.

So với riêng ngân hàng mẹ VPBank, số lượng nhân viên của FE Credit lớn hơn gấp 1,5 lần, trong khi tổng quỹ lương chi trả cho nhân viên của công ty thấp hơn 122 tỷ đồng.

Do đó, tiền lương bình quân tháng và thu nhập bình quân tháng của mỗi nhân viên FE Credit đạt lần lượt là 14 triệu đồng và 19 triệu đồng - thấp hơn nhiều so với mức lương bình quân 23,51 triệu đồng/tháng và thu nhập bình quân 24,76 triệu đồng/tháng của riêng nhân viên ngân hàng VPBank.

Thậm chí, mức lương bình quân của nhân viên FE Credit còn thấp hơn với mức lương bình quân 19,53 triệu đồng/tháng của nhân viên toàn hệ thống (bao gồm cả nhân viên ngân hàng mẹ VPBank cùng các công ty thành viên).

Cũng cần phải lưu ý rằng, đây mới chỉ là mức lương và thu nhập tính theo phương pháp bình quân gia quyền, cào bằng giữa các cấp bậc và chức vụ tại FE Credit và VPBank, không phản ánh được sự khác biệt giữa từng phòng ban, bộ phận và vị trí giữa công ty con và ngân hàng mẹ.

3 nguồn vốn chính của FE Credit

Tính đến ngày 30/6/2019, quy mô tổng tài sản của FE Credit đạt 64.767,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm tới 88% tổng tài sản, đạt mức 56.972 tỷ đồng, tăng 4.583 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 5,3%, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối Quý 2/2019, FE Credit huy động vốn từ 3 nguồn chính là: Vay từ các TCTD khác (13.899 tỷ đồng); Phát hành giấy tờ có giá (28.743 tỷ đồng) và Nguồn vốn chủ sở hữu (12.023 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác chủ yếu là bằng ngoại tệ, đạt 12.512 tỷ đồng, mức lãi suất từ 4,9 - 9%/năm. FE Credit cũng phát hành tới 26.943 tỷ đồng giấy tờ có giá để huy động vốn kỳ hạn chủ yếu là từ 1 - 5 năm, với lãi suất từ 8,04 - 11,5%.

Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty bao gồm: 7.238 tỷ đồng vốn điều lệ; 3.000 tỷ đồng quỹ dự trữ và 1.704 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối)./.