Bình Định: Tập huấn đảm bảo An toàn thực phẩm cho tuyến tỉnh, huyện

VietTimes – Chương trình tập huấn này do Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức buổi tập. Mục tiêu nhằm nâng cao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cán bộ tuyến tỉnh, huyện.
Bình Định: Tập huấn đảm bảo An toàn thực phẩm cho tuyến tỉnh, huyện
Bình Định: Tập huấn đảm bảo An toàn thực phẩm cho tuyến tỉnh, huyện

Tham gia lớp tập huấn là hơn 50 các cán bộ chuyên trách về công tác an toàn thực phẩm, các cán bộ Trung tâm Y tế và các cán bộ phòng chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các nội dung triển khai tập huấn bao gồm: Công tác phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Truyền thông nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Kiểm soát, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; Phương pháp lấy mẫu thực phẩm phục vụ kiểm tra, giám sát An toàn thực phẩm; Thực trạng VSATTP thức ăn đường phố; Vệ sinh An toàn thực phẩm trong mùa bão lũ.

Trong chương trình tập huấn, các cán bộ tham gia cũng đồng thời tiến hành trao đổi, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, mô hình quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn phụ trách.