Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Sắp tới Văn phòng Thành ủy TP.HCM sẽ không làm kinh tế nữa

VietTimes – Bí thư thành ủy TP.HCM – ông Nguyễn Thiện Nhân - đã khẳng định thông tin này, khi khai mạc hội nghị Thành ủy TP.HCM vào sáng 15/10/2018.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Cụ thể, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Lâu nay Văn phòng Thành ủy có hoạt động kinh tế như cho thuê các cơ sở nhà, đất của Thành ủy để tạo nguồn thu, nhưng sắp tới không làm nữa. Văn phòng Thành ủy không làm nhiệm vụ kinh doanh, tất cả phải chuyển cho các công ty của Đảng bộ TP, văn phòng làm nhiệm vụ xây dựng quy chế giám sát và thực hiện giám sát”.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Thành ủy TP.HCM sẽ có nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về hoạt động kinh tế đảng tại thành phố. Đây là Nghị quyết rất có ý nghĩa và đã được chuẩn bị từ lâu. Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài sản của Đảng, phù hợp với điều kiện thị trường, tạo điều kiện kinh tế Đảng hoạt động hiệu quả hơn và đúng với các quy định.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM giữ được tăng trưởng tương đối khá. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,89% so cùng kỳ năm 2017, đầu tư đạt 33% so với GRDP. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt hơn 269.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm TP phải huy động được toàn bộ nguồn lực thì mới đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8,3%-8,5%.

Trong 9 tháng đầu năm, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, các cơ quan trung ương thường xuyên thanh tra, giám sát UBND TP và các sở ngành. Một số sai phạm được phát hiện, xử lý…đã ảnh hưởng nhất định đến tâm lý một số cán bộ, công chức và từ đó khiến việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp có nơi, có lúc bị chựng lại.

Do đó, từ nay đến cuối năm phải xốc lại tinh thần để tăng tốc. Năm sau phải thật sự là năm đột phá phát triển. “Tinh thần là phải nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng các yếu kém mới khắc phục được”, ông nhấn mạnh.

Từ đây, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hội nghị thành ủy có thể xem xét thảo luận triển khai có đợt thi đua ngắn hạn 3 tháng cuối năm xung quanh chủ đề mỗi đơn vị hành chính có giải pháp, sáng kiến thúc đẩy cải cách hành chính tăng sự hài lòng, bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, năm 2019 cần chọn chủ đề cải cách hành chính để triển khai tất cả các thành quả TP đã làm về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và cải cách hành chính; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này.

Liên quan tới kết quả thực hiện Nghị quyết số 54, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, có 11 đầu việc lớn đã được HĐND đã thông qua và UBND đang triển khai. Một số đầu việc đã phát huy được tác dụng ngay nhưng Nghị quyết số 54 sẽ phát huy chủ yếu từ 2019.

Đối với việc phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông, cuối tháng 10, TP sẽ có chương trình kêu gọi việc tham gia xây dựng ý tưởng cụ thể cho dự án này và từ năm 2020 sẽ bắt tay triển khai phát triển khu đô thị.

Về nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà hội nghị lần này sẽ bàn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, điểm mới lần này là làm rõ hơn trách nhiệm các cấp liên quan đến quy hoạch cán bộ.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, sẽ sắp xếp lại, hoàn chỉnh cán bộ một số quận/huyện và sở/ngành để nâng cao sức chiến đấu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 – theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

Hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua 8 nội dung.

Cụ thể là thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội TP 9 tháng đầu năm và dự báo kết quả thực hiện năm 2018, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Báo cáo định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức)

Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Chương trình hành động số 43 – Ctr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP đến năm 2030

Báo cáo 9 tháng thực hiện Kết luận số 21 – KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 – QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 19/5/2018  của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TPHCM

Kế hoạch của UBND TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.