Bí thư Đà Nẵng: Quy hoạch phải có “của để dành” cho tương lai

VietTimes -- Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, công tác quy hoạch đô thị Đà Nẵng cần tập trung yếu tố bền vững, lấy người dân làm trung tâm và phải có "của để dành" cho tương lai
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, công tác quy hoạch đô thị Đà Nẵng cần tập trung yếu tố bền vững, lấy người dân làm trung tâm và phải có "của để dành" cho tương lai
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của  ngành Xây dựng TP trong việc đem lại diện mạo mới cho Đà Nẵng sau 20 năm trực thuộc trung ương. Đặc biệt các điều kiện hạ tầng, cảnh quan, môi trường, các thiết chế xã hội,... là cơ sở để Đà Nẵng trở thành địa phương trên thế giới được lựa chọn đăng cai và thực tế đã góp phần to lớn vào thành công của APEC 2017.
Tuy nhiên, với sự phát triển “nóng” đô thị, thành phố cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý hạ tầng đô thị, chất lượng công trình, nhất là quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.  
Bí thư Trương Quang Nghĩa đã thẳng thắn chỉ ra những yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu của ngành như: quản lý trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung; quản lý nhà công sản; phân cấp quản lý xây dựng…Nhất là tình trạng xây dựng không phép hoặc không đúng theo giấy phép, cũng như việc xử lý đối với các công trình này trong thời gian qua cần được thiết lập lại.
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng TP phải lập lại trật tư quản lý xây dựng trên địa bàn theo Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng. “Phải thực hiện có quy chuẩn, nguyên tắc nhất định, không để cho ai có thể can thiệp được”, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
Đối với công tác quản lý quy hoạch, sau khi lắng nghe các ý kiến liên quan đến công tác quy hoạch như: sự thiếu đồng bộ , thiếu  khớp nối về xây dựng- giao thông, xây dựng với du lịch, xây dựng với công thương;… Đặc biệt là điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo  Nghị quyết HĐND TP. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu quy hoạch phải dựa trên nền tảng phát triển hài hòa, bền vững của Đà Nẵng trong tương lai.
tình trạng xây dựng không phép hoặc không đúng theo giấy phép, cũng như việc xử lý đối với các công trình này trong thời gian qua cần được lập lại.Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, nhất là tình trạng xây dựng không phép hoặc không đúng theo giấy phép, cũng như việc xử lý đối với các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua cần được quản lý chặt chẽ.

“Quy hoạch phải tuân thủ đúng trình tự quy hoạch, chuẩn mực , kỹ lưỡng trong từng đồ án quy hoạch, tính toán kỹ các điều kiện phát triển, đồng bộ khớp nối quy hoạch và quan trọng là các đồ án quy hoạch phải xác định những thiết chế văn hóa, giao dục, công viên cây xanh… đây chính là “của để dành” cho thế hệ tương lại nên phải quyết tâm giữ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu quy hoạch phải coi trọng lợi ích người dân, coi người dân là trọng tâm; đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết nên biện pháp quản lý  phải phù hợp lợi ích cộng đồng. Khắc phục tư duy nhiệm kỳ, làm hình thức cho đủ thủ tục; không thể đi theo các nhà đầu tư, vì lợi ích của họ mà gây khó khăn cho đời sống người dân…
Không chỉ vậy, ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu công tác quy hoạch phải đảm bảo tính minh bạch thông tin, trưng cầu ý kiến người dân, huy động sự đóng góp của cộng đồng…