BHXH yêu cầu thẩm định lại việc chi quỹ BHYT của các tỉnh bị bội chi

VietTimes -- Trước tình hình quỹ BHYT bội chi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các địa phương thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016.
Trong 6 tháng đầu năm, 37 tỉnh đã bội chi hơn 3.400 tỉ đồng cho BHYT, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015 - (Ảnh minh họa).
Trong 6 tháng đầu năm, 37 tỉnh đã bội chi hơn 3.400 tỉ đồng cho BHYT, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015 - (Ảnh minh họa).

Ngày 6/9, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn ký văn bản chỉ đạo gửi tới các địa phương, BHXH các bộ: Quốc phòng, Công an cùng Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam.

Theo đó, BHXH yêu cầu các địa phương chỉ đạo sát sao công tác giám định bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm. Văn bản này cũng yêu cầu thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ. Qua đó phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, và kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh không hợp lý.

Theo BHXH, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh, BHYT có chiều hướng gia tăng dẫn đến quỹ khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2016 tại nhiều địa phương bị bội chi. Một số địa phương số tiền vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại các đơn vị, địa phương và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Để kịp thời kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT trong năm 2016, BHYT tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Các đơn vị trên cần lập phân tích, đánh giá đầy đủ tình trạng gia tăng chi phí và mất cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016, dự báo cả năm 2016 để báo cáo; tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ.

Thẩm định lại toàn bộ chi phí KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ KCB BHYT, phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí KCB không hợp lý.

 Tổ chức kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng bất thường…

 Cùng với đó, phối hợp với các Sở Y tế, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cơ sở y tế có biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT, chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân KCB tăng

 Sau kiểm tra, kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh sử dụng sai quy định; trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển cơ quan công an điều tra.

 BHXH yêu cầu các đơn vị trên thống kê tổng hợp, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh của các máy, trang thiết y tế từ nguồn xã hội hóa của các cơ sở khám chữa bệnh từ việc xây dựng đề án, ký hợp đồng liên doanh liên kết đến việc đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy hiện hành, trường hợp không đúng quy định tạm dừng thanh toán.

 Các đơn vị trên cần thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử đến hệ thống thông tin giám định theo đúng quy định.

 BHXH các tỉnh có trách nhiệm cập nhật tình hình liên thông dữ liệu hàng ngày, kịp thời ngay khi bệnh nhân ra viện; xác nhận và gửi dữ liệu chi tiết hàng ngày và dữ liệu tổng hợp hàng tháng. Theo dõi chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh hàng tuần, hàng tháng trên hệ thống; Thông báo việc cơ quan BHXH sẽ từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở không liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giám định BHYT.