Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1)

Trung Quốc đang gây quan ngại sâu sắc cho các láng giềng, sự quan ngại đó có nguyên nhân cụ thể, đó không chỉ là những tuyên bố chủ quyền phi pháp, đó còn là lực lượng quân đội mà Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng. PLAN mạnh đến mức nào?
Tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc

1. Tàu sân bay "Liêu Ninh" - đưa vào biên chế năm 2012. Lượng giãn nước - 59.500 tấn.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 1

2- Tàu đổ bộ lớp "Tấn Shan Chen." Lượng giãn nước - 19.000 tấn.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 2

3- Tàu đổ bộ Tần Chen Shan - biên chế vào hải quân năm 2011.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 3

4. Tàu đổ bộ Changbay Shan - biên chế vào hạm đội năm 2012.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 4

5. Tàu đổ bộ Tanggula Shan - hạ thủy năm 2015.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 5

Nhóm tàu khu trục type 055. Lượng giãn nước - 12.000 tấn.

6. Lớp tàu khu trục type 055 - bắt đầu đóng tàu vào năm 2014. Dự kiến đưa vào biên chế - 2020.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 6

Lớp tàu khu trục type 052D. Lượng giãn nước - 7500 tấn.

7. Khu trục hạm Côn Minh - biên chế vào hải quân năm 2014.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 7

8. Khu trục hạm Trường Sa - biên chế vào hải quân năm 2014.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 8

9. Khu trục hạm Quý Dương - biên chế vào hải quân năm 2013

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 9

10. Khu trục hạm Thành Đô - hạ thủy năm 2014

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 10

11. Khu trục hạm Inchhuan - hạ thủy năm 2014

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 11

12. Khu trục hạm Hợp Phì - hạ thủy năm 2014

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 12

13. Khu trục hạm Tai Yuan - hạ thủy năm 2015

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 13

14. Khu trục hạm Nam Kinh - hạ thủy năm 2015

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 14

Lớp tàu khu trục type 052C. - Lượng giãn nước 6600 t:

15. Khu trục hạm Lan Châu - biên chế vào hải quân năm 2004

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 15

16. Khu trục hạmHaikou -biên chế vào hải quânnăm 2005

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 16

17. Khu trục hạm Trường Xuân - biên chế vào hải quân năm 2013

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 17

18. Khu trục hạm Trịnh Châu - biên chế vào hải quân năm 2013

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 18

19. Khu trục hạm Tế Nam - biên chế vào hải quân năm 2014

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 19

20. Khu trục hạm Tây An - biên chế vào hải quân năm 2015

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 20

Khu trục hạm Dự án 956-EM. Các tàu khu trục Project 956E được đóng tại nhà máy đóng tàu "Severnaya Verf" (Nga). Lượng giãn nước - 8500 tấn.

21. Thái Châu - biên chế vào hải quân năm 2005

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 21

22. Ningbo - biên chế vào hạm đội năm 2006

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 22

Lớp khu trục hạm Project 956-E. Lượng giãn nước - 8050 tấn.

23.Khu trục hạm "Hàng Châu" - biên chế vào hải quân năm 199924. Khu trục hạm "Phúc Châu" - biên chế vào hải quân năm 2000
Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 23

Lớp tàu khu trục Project 054. Lượng giãn nước - 3600 tấn.

24. "Phúc Châu" - đưa vào biên chế năm 2000

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 24

25. Khu trục hạm "Ma'anshan" - đưa vào biên chế năm 2005.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 25

26. Khu trục hạm "Ôn Châu" - biên chế vào lực lượng hải quân năm 2006.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 26

27. Khu trục hạm "Zhoushan" - đưa vào biên chế năm 2008.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 27

28. Khu trục hạm "Từ Châu" - đưa vào biên chế hải quân năm 2008.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 28

29. Khu trục hạm "Hoàng Sơn" - đưa vào biên chế hải quân năm 2008.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 29

30.Khu trực hạm "Hành Dương" - đưa vào biên chế hải quân năm 2008.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 30

31.Khu trục hạm "Vận" -đưa vào biên chế hải quân năm 2010.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 31

32. Khu trục hạm "Ngọc Lâm" - đưa vào biên chế hải quân năm 2010.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 32

33. khu trục hạm "Ích Dương" - đưa vào biên chế hải quân năm 2010.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 33

34. Khu trục hạm "Thường Châu" - đưa vào biên chế hải quân năm 2011.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 34

35. Khu trục hạm "Yên Đài" -đưa vào biên chế hải quân năm 2011.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 35

36. Khu trục hạm "Diêm" - đưa vào biên chế hải quân năm 2012.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 36

37. Khu trục hạm "Hành Thủy" - đưa vào biên chế hải quân năm 2012.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 37

38. Khu trục hạm "Liễu Châu" - đưa vào biên chế hải quân năm 2012.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 38

39. Khu trục hạm "Lâm Nghi" - đưa vào biên chế hải quân năm 2012.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 39

40. Khu trục hạm "Nhạc Dương" - đưa vào biên chế hải quânnăm 2013.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 40

41. Khu trục hạm "Duy Phường" - đưa vào biên chế hải quân năm 2013.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 41

42. "Thành phố Tam Á" -đưa vào biên chế hải quân năm 2013.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 42

43. Khu trục hạm "Hoàng Cương" - đưa vào biên chế hải quân năm 2014.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 43

44. "Hoàng Thạch" -đưa vào biên chế hải quânnăm 2015.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 44

45. "Sanmenxia" -đưa vào biên chế hải quânnăm 2015.

Báo Nga “mổ xẻ' lực lượng hải quân Trung Quốc (P1) ảnh 45

Tiếp theo sẽ là các tàu hộ vệ tên lửa, tầu ngầm các loại đại diện cho hải quân Trung Quốc.

Bài đăng của tác giảDoroshenko Evgeniy đăng trên báo Bình luận Quân sự Nga.

Trịnh Thái Bằng theo QPAN