Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng nói kinh tế 2018 tăng trưởng đạt chỉ tiêu, có kỷ lục, đề ra 8 biện pháp phát triển cho năm 2019

VietTimes -- Trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 trước Quốc hội sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó không ít chỉ tiêu đạt mức kỷ lục từ trước đến nay - như dự trữ ngoại hối, hay lượng vốn FDI thực hiện.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cụ thể, báo cáo của Chính phủ cho biết, GDP 9 tháng đạt 6,98%, ước cả năm sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%). Kết quả này cũng đảm bảo tăng trưởng bình quân 3 năm 2016 – 2018 của nền kinh tế đạt 6,57%, đạt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao trong giai đoạn 2016 – 2020 (6,5 - 7%/năm).

Theo Thủ tướng, quy mô nền kinh tế năm 2018 tăng mạnh, ước đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD), gấp trên 1,3 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015.

Tăng trưởng này đã phần nào gắn với sự ổn định, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn được duy trì ở mức bình quân dưới 4%, trong khi tín dụng 9 tháng tăng 10,41% (dự kiến cả năm tăng dưới 17%) và được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng vào bất động sản, chứng khoán được kiểm soát chặt chẽ.

Báo cáo của Chính phủ cũng khẳng định, tỷ giá, thị trường ngoại tệ được kiểm soát tốt, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục: trên 60 tỷ USD. Bênh cạnh đó, thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi… Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện đạt 18 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Hiện, đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện; tỷ lệ nợ xấu giảm còn khoảng 2%. Các mục tiêu về cơ cấu DNNN, thoái vốn, bán cổ phần cũng có kết quả tích cực. 20 DNNN được bán cổ phần lần đầu đã thu về 20,3 nghìn tỷ đồng, thoái vốn thu về là 7,9 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế từ đầu nhiệm kỳ lên trên 170 nghìn tỷ đồng...

Nền kinh tế theo Thủ tướng đã có sự chuyển dịch tích cực, trong đó, tỷ trọng nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng. Nông nghiệp có sự phục hồi về chất lượng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Còn khu vực công nghiệp trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục thay đổi tích cực. Trong đó, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 42,18%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (33,58%) và vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (30 - 35%). Năng suất lao động bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 5,62%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (4,35%) và vượt mục tiêu kế hoạch 2016 - 2020 (5%).

Về những hạn chế, khó khăn, báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỷ giá, lãi suất, xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế và yêu cầu thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, dịch vụ giáo dục, y tế...

Mặt khác, tính tự chủ của nền kinh tế dù từng bước được nâng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ở nhiều bộ ngành, địa phương chậm. Sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn.

Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng kém. Còn những bất cập trong cơ chế, chính sách; điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo của Thủ tướng cũng cho biết, năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong đó, về kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6,6 - 6,8%, chỉ số CPI bình quân khoảng 4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.

Về xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%), số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%.

Đáng chú ý, về môi trường: Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên trên, báo cáo của Chính phủ đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược.

Thứ ba, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thứ tư, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ năm, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ bảy, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ tám, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc./.