Bản sao chứng thực điện tử giá trị như bản chính

VietTimes – Bản sao chứng thực điện tử được ký số bảo đảm tính pháp lý như bản chính và có thể sử dụng lại nhiều lần trong môi trường thủ tục hành chính điện tử.
Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia
Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia

Sáng 1/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia quý II/2020.

Theo đó, giấy tờ thực hiện chứng thực điện tử bao gồm: Các giấy tờ, tài liệu đang quản lý dạng giấy, chưa có bản điện tử được ghi nhận giá trị pháp lý và kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.

Khi thực hiện dịch vụ, người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn đặt lịch hẹn với cơ quan thực hiện chứng thực điện tử trên Cổng DVCQG rồi đến chứng thực để chủ động hơn với công việc của mình, hoặc trực tiếp đến cơ quan thực hiện chứng thực để thực hiện.

Trường hợp đặt lịch hẹn, người dân, doanh nghiệp vào Cổng DVCQG tại địa chỉ dichvucong.gov.vn để đăng nhập tài khoản để thực hiện đặt hẹn. Tùy theo giấy tờ muốn thực hiện chứng thực mà người dân hay tổ chức sẽ lựa chọn thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Sau khi lựa chọn thủ tục, hệ thống sẽ hiện thông tin hướng dẫn về dịch vụ, đồng thời căn cứ các khoản thời gian trống của lịch hẹn để thiết lập lịch hẹn và có thông báo đồng thời tới người thực hiện thủ tục và cán bộ thụ lý. Trong trường hợp lịch hẹn có thể bị thay đổi, hệ thống sẽ thông tin lịch hẹn mới gửi tới người có nhu cầu chứng thực thông qua tin nhắn SMS và thông báo trên tài khoản.

Đến lịch hẹn, người dân mang bản chính giấy tờ chứng thực tới cơ quan tư pháp để làm chứng thực. Tại đây, người dân cung cấp giấy tờ cần chứng thực và nộp lệ phí theo đúng quy định của pháp luật về chứng thực.

Trên cơ sở giấy tờ cần chứng thực, cán bộ thụ lý sẽ kiểm tra, xử lý hồ sơ, tiến hành quét tài liệu chứng thực đảm bảo yêu cầu và tải lên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động hỗ trợ cấp lời chứng bản sao đúng với bản chính theo quy định trên cơ sở hồ sơ cấp số chứng thực điện tử. Sau khi hoàn thành, bản sao điện tử được hệ thống chuyển tự động về tài khoản của công dân trên Cổng DVCQG hoặc gửi về địa chỉ email đã khai báo khi thực hiện các thủ tục chứng thực.

Và với bản sao điện tử được cấp, người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều lần trong các thủ tục hành chính khác trên môi trường điện tử với giá trị pháp lý như bản chính mà không cần phải thực hiện xác minh lại.