Ban Bí Thư cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

VietTimes -- Ban Bí Thư bỏ phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định.
Ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định.
Ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định.
Ngày 25/5/2017, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Bí Thư Trung ương Đảng đã họp để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư Tỉnh uỷ Bình Định.
Sau khi thảo luận, phân tích toàn diện các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thiện Ban Bí Thư đưa ra kết luận: Thời gian giữ cương vị Bí Thư Tỉnh uỷ Bình Định nhiệm kỳ 2010 - 2015 ông Nguyễn Văn Thiện đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của địa phương. Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy, trên cương vị là người đứng đầu, ông Thiện có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký văn bản đề nghị Bí Thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ.

Theo Ban Bí Thư những vi phạm của của nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Thiện, cần áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quá trình kiểm điểm ông Thiện đã thấy rõ được các vi phạm, khuyết điểm và trách nhiệm, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trên cương vị người đứng đầu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181 của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm, xem xét kỷ luật, Ban Bí Thư đã bỏ phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện.