Ba Bộ bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ xử lý sai phạm

VietTimes – Đó là các Bộ KHĐT, NNPTNT, Y tế. Ba bộ này bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trực thuộc vì đã bố trí vốn trái phiếu chính phủ sai danh mục, sai đối tượng.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo KTNN, Bộ KHĐT đã tham mưu, trình Chính phủ phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án không có trong danh mục dự án được sử dụng vốn trái phiếu chính phủ.

Bộ KHĐT cũng tham mưu, trình Chính phủ phân bổ các dự án ODA có vốn đối ứng phải từ ngân sách địa phương, đồng thời phân bổ không phù hợp nhu cầu đăng ký vốn và giao kế hoạch vốn dàn trải.

Bộ NNPTNT đã ban hành văn bản số 582/BNN-KTHT ngày 20/2/2014 về hướng dẫn phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014. Trong đó, quy định cụ thể mức hỗ trợ cho từng đối tượng xã, không phù hợp với Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25.1.2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy đã dẫn đến phân tán, thiếu tập trung nguồn lực, chậm hoàn thành mục tiêu chương trình.

Bộ Y tế mắc “lỗi” chưa xây dựng, ban hành danh mục trang thiết bị chuẩn, quy chuẩn quốc gia về trang thiết bị và công trình y tế theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo quy định theo nhiệm vụ được phân công trong Đề án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013” được ban hành kèm theo Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30.6.2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Do sẹ tuỳ tiện này, các địa phương đã gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện, không có căn cứ để kiểm tra kiểm soát.