ACV: Tổng Giám đốc bổ nhiệm 76 cán bộ trước nghỉ hưu là thực hiện “trách nhiệm công vụ“

VietTimes – Thông tin này thể hiện tại thông cáo báo chí ngày 9/7 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gửi các cơ quan báo chí, với nội dung liên quan tới việc Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ký bổ nhiệm 76 cán bộ chủ chốt trước khi nghỉ hưu.
ACV hiện đang kinh doanh hạ tầng đa số các sân bay trên cả nước. Ảnh: ACV
ACV hiện đang kinh doanh hạ tầng đa số các sân bay trên cả nước. Ảnh: ACV

Trước đó, ngày 7/7, nhiều cơ quan báo chí đăng thông tin về việc ông Hùng đã ký tới 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt trong thời gian ngắn, khi chỉ còn vài ngày là chính thức nghỉ hưu. 

Được biết, theo quyết định, ông Hùng sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 19/7/2018

Sau khi thông tin này xuất hiện, lãnh đạo bộ GTVT đã yêu cầu ACV có báo cáo cụ thể.

Theo Thông cáo báo chí của ACV cho biết, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng Công ty, các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi doanh nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm cán bộ tại ACV từ cuối năm 2015 đến năm 2018 là chưa thực hiện được với bất kỳ cán bộ nào. Lý do là để chờ quy trình bổ nhiệm mới.

Trong thời gian này, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị, các đơn vị trực thuộc đã lập danh sách và báo cáo đề nghị bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới, gửi lên Tổng Công ty từ đầu năm 2017.

Giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT ACV – đã nghỉ hưu theo quy định. Do đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng lại việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ tại ACV. Dự kiến, việc bổ nhiệm này chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có chủ tịch mới được đại hội cổ đông thông qua.

Tháng 6/2017, ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV. Tới thời điểm này, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT Tổng công ty thống nhất tiếp tục triển khai việc kiện toàn nhân sự quản lý các cấp sau khi kiện toàn tổ chức như kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng Công ty.

Kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh Cảng hàng không và định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Sau nhiều lần xem xét, thảo luận, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã thông qua mô hình tổ chức mới của các cảng hàng không vào tháng 3/2018 và của khối các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan vào tháng 6/2018; Quy định về số lượng cấp phó các tổ chức thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2018.

Theo đó, có 395 đầu mối cần bổ nhiệm cán bộ quản lý trên tổng số hơn 9.500 người lao động của toàn Tổng Công ty. 76 cán bộ vừa bổ nhiệm là nằm trong số 395 đầu mối này.

Một số quyết định bổ nhiệm mà Tổng giám đốc ký trước khi nghỉ hưu
 Một số quyết định bổ nhiệm mà Tổng giám đốc ký trước khi nghỉ hưu

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mô hình mới, trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu tổ chức mới, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự ACV đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề xuất điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ TCT xem xét quyết định.

Sau khi rà soát, trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành 36 Nghị quyết, Quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức.

Trong đó giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc triển khai các quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty.

Trong tháng 4 và 6/2018, ACV đã thực hiện bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi đối với 15 trường hợp, bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch do đã được đề nghị từ năm 2016 đối với 53 trường hợp. Có 36 trường hợp bổ nhiệm cán bộ mới, trong quy hoạch – thông cáo báo chí của ACV cho biết.

Như vậy, thông cáo báo chí của ACV khẳng định, các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo Tổng công ty, được căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình mới.

Đồng thời, việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy định, quy chế của Tổng công ty, đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021.

"Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty" - Thông cáo báo chí của ACV khẳng định.