6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 61.276 doanh nghiệp thành lập mới

VietTimes -- Theo số liệu từ Bộ KH&ĐT, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3%.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo “Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017”. Theo đó, trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn, tăng 10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng 5/2017, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 6/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng 0,4%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.729 doanh nghiệp, tăng 9,6%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.673 doanh nghiệp, tăng 24,4%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 758 doanh nghiệp, tăng 20,7%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 105.604 lao động, tăng 8,0% so với tháng 5/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 76.655 doanh nghiệp, trong đó có 61.276 doanh nghiệp thành lập mới và 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3%. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.455.382 tỷ đồng, bao gồm: 596.196 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là và 859.186 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn (có 18.104 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn), số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 627.323 lao động, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2016.