6 cựu lãnh đạo PVN bị đề xuất kỷ luật

VietTimes -- Bộ Công Thương vừa có báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề xuất biện pháp xử lý kỷ luật 6 cá nhân có liên quan đến sai phạm tại các dự án nhiên liệu sinh học và dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ (PVTex) nhưng hiện đã nghỉ hưu.
Ảnh: Quốc Dũng
Ảnh: Quốc Dũng

Theo Bộ Công thương, 6 cá nhân này đều đã từng nắm giữ nhiệm vụ là thành viên HĐQT và HĐTV tại các doanh nghiệp quản lý các dự án trên.

Cụ thể, có là 3 cá nhân từng là ủy viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Gồm bà Phan Thị Hòa, nguyên ủy viên HĐQT giai đoạn từ tháng 12/2006 đến tháng 10/2010, ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên ủy viên HĐQT từ tháng 12/2006 đến tháng 4/2012, ông Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐQT từ tháng 4/2009 đến tháng 9/2015. 

3 nguyên ủy viên HĐTV PVN các giai đoạn bị đề nghị kỷ luật gồm ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐTV từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2015, ông Đỗ Văn Đạo, nguyên thành viên HĐTV từ tháng 12/2006 đến năm 2009, ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thành viên HĐTV từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2015.

Các các cán bộ trên đã về hưu, nhưng hiện chưa có quy định xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước đã nghỉ hưu. Do đó, Bộ Công thương báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề xuất biện pháp xử l là công bố rộng rãi mức độ vi phạm của 6 cá nhân phải xử lý kỷ luật mà không có quyết định kỷ luật này.

Theo Bộ Công Thương, các cá nhân này phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách do các sai phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học, và dự án nhà máy PVTex.

Đồng thời, các cá nhân này còn sai phạm khi không thực hiện hết trách nhiệm trong việc giám sát người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp thuộc Bộ như Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung, Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi, dự án năng lượng sinh học Phú Thọ, Dung Quất…