Infographic 30 giây để hiểu những vấn đề gay cấn nhất hiện nay về dự án BOT

Nhà quản lý nói vốn đầu tư BOT là đúng quy định, doanh nghiệp kêu ca chuyện đầu tư vào BOT không có lãi, nhưng người dân thì bức xúc với hàng loạt trạm BOT mọc lên như nấm sau mưa.

Đội vốn, chậm tiến độ, chất lượng kém, phí chồng phí, bất cập trong quản lý các dự án BOT đang gây không ít bức xúc cho người dân và toàn xã hội. Thực tế đặt ra, quản lý BOT có định hướng, quy hoạch và tăng tính hiệu quả, minh bạch, là yêu cầu cần thiết.

Nhập mô tả ảnh

Theo Tri thức trẻ