13 cơ quan nhà nước “quên” báo cáo kết quả giám sát tài chính

VietTimes -- Bộ KHCN; Bộ Y tế; Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ; các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị, Sơn La, thành phố Cần Thơ, là 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính vừa nêu tên 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính tính trong 6 tháng đầu năm 2016.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Văn phòng Chính phủ công khai các cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính theo quy định trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, khoản 1.k Điều 12 quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát tài chính định kỳ 6 tháng đối với doanh nghiệp nhà nước gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8 của năm báo cáo (kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp).

Khoản 1.b Điều 35 Nghị định số 87 quy định Bộ quản lý ngành tổng hợp kết quả giám sát 6 tháng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/7 của năm báo cáo; UBND cấp tỉnh tổng hợp kết quả giám sát tài chính sáu 6 tháng và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/7 của năm báo cáo.