11 nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trong năm 2015

Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương có 11 nhiệm vụ phải thực hiện, trong đó công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng sẽ được chú trọng.

Chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính trong năm 2015

Chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính trong năm 2015

Sáng 21/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương - ông Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2014, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ lớn do Bộ Chính trị giao, hoàn thành cơ bản Chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo. Nổi bật là đã chủ trì các phiên họp, thực hiện tốt và có sáng tạo các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng; chủ động tham mưu, tổ chức phục vụ 13 đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, hoạt động tín dụng của một số ngân hàng thương mại lớn...

Năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn cho biết, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các yêu cầu chính trị, Ban Nội chính Trung ương đã đề ra 11 nhiệm vụ, công tác trọng tâm như tập trung theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại một số Bộ, ngành địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo về chủ trương và các chính sách lớn về công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng. Ban hành các văn bản, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban chỉ đạo sau các phiên họp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng thời, Ban sẽ tổng hợp và xây dựng các Báo cáo định kỳ của Ban chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tham mưu giúp thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng sẽ đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương và một số địa phương.

                                                                                    Theo VOV