100 năm nữa con người có vẻ ngoài ra sao?

Một nhóm các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Harvard, do Juan Henriquez đứng đầu đã tiến hành một số nghiên cứu khác nhau, mục đích là để tìm hiểu, con người sẽ như thế nào sau 100 năm nữa. 
100 năm nữa con người có vẻ ngoài ra sao?
100 năm nữa con người có vẻ ngoài ra sao?

Truyền thông địa phương đưa tin về điều này. Theo các nhà nghiên cứu, rất có thể, con người sẽ không thể sống theo tiến hóa tự nhiên và lý do điều này là ngày nay cuộc sống nhân loại liên tục bị bao vây bởi quá nhiều mối đe dọa khác nhau.

Henriquez, cũng nói rằng cho đến nay trong cuộc sống con người có một khía cạnh có thể thay đổi con người, đó là khoa học. 

Hiện giờ nó hướng đến việc điều trị các bệnh khác nhau, nhưng trong tương lai gần sẽ có thể cải thiện di truyền của con người.

Theo quan điểm của nhà khoa học, chỉ hơn 100 năm nhân loại trên thế giới sẽ hoàn thiện hơn. 

Ví dụ, những người đi đến sao Hỏa, có thể theo thời gian họ sẽ thích nghi với cuộc sống ở đó - họ sẽ thay đổi cấu trúc hệ hô hấp, để làm cho thở dễ dàng hơn trong không gian vũ trụ, cột sống bị biến dạng vì sắc thái thay đổi của lực hút, thị lực cũng thay đổi.