Xuất khẩu điện thoại 'Made in Vietnam' trong tháng 4 bất ngờ giảm mạnh

Trong tháng 4/2018, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam đạt trị giá khoảng 4 tỷ USD, giảm 24,1% so với tháng trước.

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam chịu sự tác động rất lớn của Samsung

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2018, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá khoảng 4 tỷ USD, giảm 24,1% so với tháng trước.

Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,59 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2018 ước tính đạt 2 tỷ USD, giảm 11,1% so với tháng trước.

Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn gần 8,33 tỷ USD, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 4 ước tính đạt 1,1 tỷ USD, tăng 12,2% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,42 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu ước tính đạt 3 tỷ USD, giảm 18,9% so với tháng trước. Tính chung trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,42 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/kinh-doanh/thi-truong/xuat-khau-dien-thoai-made-in-vietnam-trong-thang-4-bat-ngo-giam-manh-166963.ict