Xét chọn dự án khởi nghiệp công nghệ cao đã có sản phẩm mẫu

Đây là một trong những điều kiện xét tuyển dự án khởi nghiệp đợt 1 của Vườn ươm doanh nghiệp, Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP – IC).
Các doanh nghiệp khởi nghiệp khi tham gia ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp, Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP - IC) phải có sản phẩm mẫu. Ảnh: Hà Thế An.
Các doanh nghiệp khởi nghiệp khi tham gia ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp, Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP - IC) phải có sản phẩm mẫu. Ảnh: Hà Thế An.

Theo đó, từ nay đến 30/07, Vườn ươm doanh nghiệp Khu công nghệ cao sẽ tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia quá trình ươm tạo tại vườn ươm.

Các dự án khởi nghiệp muốn đăng ký tham gia ươm tạo có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc một trong số những lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin – truyền thông, điện – điện tử, công nghệ vi mạch và hệ thống nhúng, cơ khí chính xác – tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới – công nghệ nano.

Các sản phẩm công nghệ phải có tính mới, sáng tạo. Dự án đã có sản phẩm mẫu. Các nhóm dự án có khát vọng, năng lực và quyết tâm để dấn thân vào con đường khởi sự doanh nghiệp.

Có ít nhất 30% thanh viên ban điều hành startup làm việc toàn thời gian cho dự án.

Các dự án khởi nghiệp được lựa chọn sẽ được Vườn ươm doanh nghiệp, Khu công nghệ cao tiếp tục phỏng vấn vào tháng 08/2017. Vào ngày 25/08, vườn ươm sẽ công bố các dự án được chọn vào chương trình.

Đến tháng 09/2017, vườn ươm và các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ thống nhất các nội dung hỗ trợ và ký hợp đồng ươm tạo.

Các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp có thể đăng ký tham gia vào quá trình ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp, Khu công nghệ cao TP.HCM tại địa chỉ này

Theo Khám Phá
http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xet-chon-du-an-khoi-nghiep-cong-nghe-cao-da-co-san-pham-mau-c7a546875.html