VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 10.765 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên 10.765 tỷ đồng để tăng thêm khoản chi cho các hoạt động phục vụ kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho VPBank; Khoản c, Điều 1 Quyết định của Thống đốc NHNN số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho VPBank thành: “Vốn điều lệ: 10.765.453.000.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm sáu mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng)”.

Thống đốc NHNN yêu cầu VPBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD đối với nội dung thay đổi trên. Đồng thời, giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc VPBank thực hiện trách nhiệm này.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226.000 tỷ đồng, tăng 16,5% từ mức 194.000 tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm qua đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn đã tăng đáng kể so với năm trước, từ 40% tại ngày 31/12/2015 lên 50,4% tại ngày 31/12/16.

Cũng trong năm qua, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đạt 4.900 tỷ đồng. Lợi nhuận của riêng ngân hàng là hơn 3.400 tỷ đồng.