Vietravel lỗ ròng 73 tỉ đồng Quý 1/2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong 3 tháng đầu năm 2021, Vietravel báo lỗ sau thuế hơn 72,8 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng 73,6% khoản lỗ sau thuế của cả năm 2020.
Lỗ sau thuế lũy kế tại ngày 31/3/2021 của Vietravel là 102,2 tỉ đồng (Ảnh: Internet)
Lỗ sau thuế lũy kế tại ngày 31/3/2021 của Vietravel là 102,2 tỉ đồng (Ảnh: Internet)

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Vietravel - Mã CK: VTR) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 277,7 tỉ đồng, giảm gần 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành giảm mạnh 88% xuống còn 72 tỉ đồng. Doanh thu bán vé máy bán cũng giảm hơn một nửa so với Quý 1/2020, xuống còn 70,6 tỉ đồng. Bù lại, doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng hơn 15 lần lên đạt 113,5 tỉ đồng.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán, Vietravel báo lãi gộp Quý 1/2021 ở mức 5,8 tỉ đồng, giảm 80,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm của Vietravel lần lượt tăng 18,3% và 8,45% so với cùng kỳ, tương ứng với 27,9 tỉ đồng và 61,8 tỉ đồng. Chi phí bán hàng giảm 24% xuống còn 6,47 tỉ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 của Vietravel

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 của Vietravel

Sau 3 tháng đầu năm 2021, Vietravel báo lỗ sau thuế hơn 72,8 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng 73,6% khoản lỗ sau thuế của cả năm 2020 (98,9 tỉ đồng). Lỗ sau thuế của công ty mẹ trong Quý 1/2021 là 71,5 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh kém sắc khiến số lỗ luỹ kế của Vietravel tăng lên mức 102,2 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của Vietravel đạt 2.042,9 tỉ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 862,3 tỉ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm và chiếm 42,2% tổng tài sản.

Tính đến cuối Quý 1/2021, chi phí cho dự án hàng không tại Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) được Vietravel ghi nhận đạt 58,9 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến cuối Quý 1/2021, nợ phải trả của Vietravel đạt 1.940,8 tỉ đồng, tăng 14,8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 1.211 tỉ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn.

Tại ngày 31/3/2021, Vietravel có vốn điều lệ đạt mức 172,9 tỉ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn là cổ đông lớn nhất góp hơn 25,6 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn 14,8%. Theo sau là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Kỳ với tỷ lệ sở hữu 8,98%, còn lại là các cổ đông khác.

Năm 2021, theo báo cáo thường niên, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 6.243 tỉ đồng, lãi gộp 379 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 411% và 153% so với năm trước; lãi trước thuế kỳ vọng đạt mức dương 10 tỉ đồng./.