Việt Nam cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số…

VietTimes — Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tại Hội nghị cán bộ, công chức Khối cơ quan Bộ TT&TT năm 2018 sáng ngày 27/11/2018 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Khối cơ quan Bộ đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá, cùng với sự phát triển đi lên của ngành TT&TT, Khối cơ quan Bộ đã có những bước trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, trình độ chính trị, chuyên môn của cán bộ, công chức được nâng lên, đóng góp quan trọng cho thành tựu chung của Ngành. Các cán bộ, công chức Khối cơ quan Bộ luôn năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chủ động trong công việc chuyên môn, nhiệm vụ được phân công.

 Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thành phố thông minh, áp dụng nhanh hơn, tốt hơn trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật (IoT), tự động hóa, robot, dữ liệu lớn… ngành TT&TT cần khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để đáp ứng được tình nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Khối cơ quan Bộ tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính và các quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm các quy chế làm việc của Bộ và nguyên tắc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Khối cơ quan Bộ cần có những sáng kiến ngay trong công việc của bản thân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm tạo bước tiến mới trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, thực sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Song song với đó là không để xảy ra tình trạng thiếu thống nhất, mất đoàn kết trong nội bộ các cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, cần chủ động thực hành tiết kiệm trong chi tiêu công để góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ; tăng cường các hoạt động thể thao, văn hóa – văn nghệ cho đoàn viên công đoàn nhằm gắn kết mọi người với nhau, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, chung sức chung lòng đưa Ngành TT&TT ngày càng phát triển lớn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn TT&TT Việt Nam, ông Trần Văn Sỹ - Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Khối cơ quan Bộ trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị Khối cơ quan Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ yên tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển của ngành TT&TT.